Sedan 2016 har YA Gruppen varit engagerade i att tillhandahålla högkvalitativa målare till företag som söker kompetent arbetskraft, med målet att bli en strategisk samarbetspartner för våra kunder.

Vi förstår de utmaningar som företag står inför när det gäller att rekrytera kunniga och självgående målare. Att tillhandahålla just den typen av skickliga yrkesarbetare är vår specialitet. Med egna erfarenheter från många projekt vet vi vilka krav som måste uppfyllas för att vara framgångsrik i måleribranschen.

En av våra främsta tillgångar är vårt team av självgående och erfarna målare. Varje målare är noga utvald för att säkerställa att vi kan leverera de bästa resultaten till våra kunder, oavsett projektets omfattning eller komplexitet. Från storskaliga nyproduktionsprojekt och ROT-arbeten till mindre renoveringar och serviceuppdrag hos privatpersoner; våra målare besitter den erfarenhet och flexibilitet som krävs för att hantera en mångfald av måleriprojekt.

Vad utmärker våra målare? För det första är de självgående och har en stark yrkesstolthet som genomsyrar deras arbete. Våra målare tar ansvar för varje moment och strävar alltid efter att leverera bra resultat.

Dessutom präglas våra målare av en positiv attityd och har förmågan att kommunicera effektivt på svenska. De är också mycket anpassningsbara och kan arbeta både självständigt och i team, beroende på projektets krav och behov.

Vi välkomnar dig att kontakta oss för att diskutera hur vi kan tillgodose ditt företags behov av målare. Med vårt dedikerade team vid din sida kan du vara säker på att dina projekt kommer att utföras på bästa möjliga vis.

Varför välja YA Gruppen när ditt företag behöver målare

När du har YA Gruppen som samarbetspartner för att tillhandahålla målare kan du känna tryggheten i följande:

Kreditvärdiga

Vårt företag har högsta möjliga kreditvärdighet.

Egenanställda

Alla målare är anställda av oss och vi blir således sista ledet i entreprenörskedjan.

Svenskt aktiebolag

Vi är ett AB som betalar alla skatter och arbetsgivaravgifter i Sverige.

Kollektivavtal

Alla våra målare omfattas av kollektivavtal.

Redo

Våra målare kommer alltid kittade med full skyddsutrustning, varselkläder, ID06, relevanta utbildningar för det arbete som ska utföras samt handverktyg.

Försäkrade

Vår verksamhet, inklusive alla målare, omfattas av alla erforderliga försäkringar.

YA Gruppens arbetsmetod till ett lyckat och långsiktigt samarbete inom måleri

01

Vi lär känna er och ert behov

Det första steget är att vi lär känna er som samarbetspartner och sätter oss in ert sätt att arbeta. Vi vill på djupet förstå ert kommande behov av målare och vad som är viktigt för er när det kommer till vårt samarbete.

02

Vi sätter oss in i era krav

Det andra steget är att sätta oss in i de projektspecifika utmaningar målarna kommer att ställas inför hos er. Genom tydliga och detaljerade kravspecifikationer från er kan vi säkerställa att vi väljer ut de resurser inom vårt måleri-team s om passar bäst hos er.

03

Vi påbörjar leveransen

Det tredje steget är att påbörja leveransen. Vi säkerställer att varje enskild målare blir insatt i era regler och rutiner gällande ordning och säkerhet på arbetsplatsen innan de kommer ut i produktionen.

04

Vi följer upp

Det fjärde steget fokuserar på uppföljning kring vår leverans av målare och lägger grunden för vårt samarbete framgent. Vi kräver från våra kunder att de tar sig tiden för regelbundna avstämningar med oss kring utfört arbete i syfte att vi ska kunna förbättra och utveckla vår leverans, såväl på kort som lång sikt. Vår målsättning med varje enskild samarbete vi inleder, är att vi ska bli kundens främsta leverantör och en god och öppen dialog är en förutsättning för att vi ska lyckas.

Teamet som ansvarar för måleriet på YA Gruppen

Möt personerna som säkerställer leveransen av målare till våra samarbetspartners.

Är du i behov av målare?

Vi på YA Gruppen har det som krävs för att leverera kompetenta målare till dina projekt och bli en strategisk samarbetspartner till ditt företag.

Fyll i dina uppgifter till höger så kontaktar vi dig!

Besök oss gärna

Vanadisvägen 3, 113 46 Stockholm